Kushtet për pagesë

Në rast se furnizuesi – person i autorizuar i partnerit për logjistikë i Teleshop DOOEL – Shkup për këtë lloj dërgesash nuk arrin ta gjejë Blerësin apo personin e caktuar për pranimin e dërgesës në adresën e paraqitur për dorëzim, do të lihet një informatë me shkrim deri te dërguesi për përpjekjen e bërë për dorëzim dhe informata për kontakt, ku Blerësi është i obliguar të paraqitet në afat prej 2 ditëve të punës, me qëllim që përsëri të merren vesh për terminin e dorëzimit të dërgesës në adresën e Blerësit.