Gjatë një veprimtarie jashtëzakonisht të suksesshme, të filluar që në vitin 1993, ne jemi krenarë që tani, pas 30 vjet, mund të shprehim falënderim për miliona klintë tanë anembanë Evropës.

Pas më shumë se 20 vjet, vazhdojmë të përpiqemi të krijojmë traditë, por, gjithashtu, edhe t’i përshtatemi kohës dhe ambientit dinamik. Ne jemi fleksibël, të guximshëm dhe inovativ dhe shumë mirë i njohim nevojat e klientëve tanë. Mbetemi specialistë në fushën e prodhimeve kuzhinore dhe të tjera për komfor në çdo shtëpi. Në shitoren tonë do t’i gjeni dhe do t’i shihni të gjitha prodhimet e dëshmuara të para në ueb-faqe dhe në televizion.

Tani e keni mundësinë që me prodhimet tona të siguroheni edhe nëpërmjet faqes sonë të internetit.

Ju faleminderit për përzgjedhjen e vërtetë!