КОНТАКТ

За прашања и информации

Телефон:

02/ 31 48 901
02/ 31 48 902

E-mail:
info@teleshop.mk