Офицер за заштита на лични податоци

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За сите информации и прашања поврзани со заштитата на Вашите лични податоци, контактирајте го нашиот Офицер за заштита на личните податоци.

Офицер за заштита на лични податоци: Ивона Јакшиќ

Тел.: +389 75/219-631

E-mail: i.jakshikj@teleshop.mk